تماس با ما

 

آدرس ایمیل پشتیبانی :

pshtybany.day@gmail.com

آیدی تلگرام پشتیبانی :

@p_day_p

آدرس کانال ما : 

@tabdl_net